Convocatòria de Junta General Ordinària d’Accionistes de la Companyia “Funeràries de Catalunya, S.A.”

L’Òrgan d’Administració d’aquesta societat, de conformitat amb el que [...]